Asukoht

Saada päring

// Aadress

Aadress: Tatari 46, 10134, Tallinn

// Phone

646 1299

// E-post

aik@aik-projekt.ee

Projektijuhtimine

TELLIJA ESINDAMINE – PROJEKTIJUHTIMINE

 
Ehituse tellija-arendaja vähendaks oluliselt oma aja- ja energiakulu kui ta sõlmiks kokkuleppe juba kavandamise algfaasis konsultandiga, kes nõustaks ehituse omanikku kõigis kavandamise ja ehitusega seotud küsimustes, oleks ehituse tellija esindajaks suhtlemisel projekteerijatega, ehitajatega, võimu esindajatega jt. asjaomaste tegelastega kogu ehitusprojekti arendusprotsessi käigus.
 

Lähteülesande koostamine

Konsultatsioonitegevuse alustav töölõik oleks koos tellijaga projekteerimise lähteülesande koostamine.
Selles alustavas etapis pannakse paika tellija soovide kohaselt loodetav tulemus koos ehitusmaksumuse prognoosiga. Projekteerimise lähteülesanne peaks olema koostatud konkreetselt ja arusaadavas keeles, mille alusel saaks alustada järgmist etappi –
 

Projekteerijate valik

Selles järgnevas etapis koostatakse üksikasjalised hankedokumendid, korraldatakse hankemenetlus, viiakse läbi tulemuste analüüs ja valitakse koos tellijaga sobiv projekteerija. Järgneb projekteerimise töövõtulepingu konsulteerimine. Projekteerimise etapil tegeleb konsultant ehitusprojekti eriosade ühilduvuse jälgimisega, lahenduste kooskõlastamisega, kontrollib kvaliteeti ja tähtaegu.
 

Põhiprojekt ja dokumentide analüüs

Ehituse töövõtu hanke läbiviimiseks peaks olema koostatud vähemalt ehitusprojekti põhiprojekti staadium. Lisaks sellele koostab tellija esindaja-projektijuht hankedokumendid koos töömahtude loendiga ja hinnaesitlustabeliga, et saada võrreldavad pakkumused pretendentidelt. Hankemenetluse käigus vastab konsultant pakkujate küsimustele ehituse tellija soove silmas pidades, jäädes seejuures sõltumatult objektiivseks.

Ehituse töövõtu hankemenetluse lõpus koostab konsultant pakkumuste üksikasjaliku analüüsi ja esitab tellijale otsuste tegemiseks. Ehituse töövõtja valitakse hankedokumentides esitatud hindamiskriteeriumide alusel, arvestatakse pretendendi eelnevaid kogemusi, parimat hinna- ja kvaliteedi suhet jm. tingimusi.
 

Ehituse töövõtuleping

Ehituse töövõtulepingu sõlmimise “tedremäng” võib mõnikord kesta pikka aega, sõltuvalt objekti keerukusest, tellija ja töövõtja iseloomust jm. teguritest. Selle protsessi käigus on konsultant tellijale toeks kavliteeditasemete, garantiide-tagatiste, tähtaegade, ehitustehniliste ja -maksumuste küsimustes. Kaasatakse ka juriste, kes siis lepingu oma “salakeelde” panevad.

Ehitamise perioodil ühtivad tellija esindaja-konsultandi tegevused omanikujärelvalve teenuses töödud ülesannetega. Lisaks kontrollib tellija esindaja igakuiseid akteermise dokumente, jälgib tehtud töömahtude ja makseetappide paikapidavust ja vajadusel koostab aruande tellijale või krediidiasutusele.

Järjepidev tegevus lõpeb ehituse käikuandmisega. Garantiiperioodil jälgitakse võimalikult ettetulevate defektide kõrvaldamist, garantiiperioodi lõpus tehakse objekti ülevaatus, kus fikseeritakse ilmnenud puudused ja need defektid, mis tulenevad ehitustegevusest kuuluvad töövõtja poolt parendamisele kokkulepitud tähtaja jooksul.
 

Teenuse maksumus

AIK-Projekt OÜ poolt läbiviidav teenuse hind põhineb tehtud töötundidel ja kalkuleeritud töötunni hinnal, milleks on praeguse seisuga 40 €/h +käibemaks. Me ei pea õigeks tellija esindaja-projektijuhi teenuse hinna kalkuleerimist protsendina ehitusmaksumusest, kuna sellisel juhul võiks tekkida huvi objekti kallimaks “pumbata”.
 
Lisaks projektijuhtimise teenusele on Aik-Projekt OÜ teenusteks ka: