Asukoht

Saada päring

// Aadress

Aadress: Tatari 46, 10134, Tallinn

// Phone

646 1299

// E-post

aik@aik-projekt.ee

Projekteerimine

PROJEKTEERIMINE

 
Projekteerimine on loominguline ja tehniline protsess, mille käigus viiakse läbi uuringud, tehakse planeeringud ja luuakse ehitusprojekt. Projekteerimine on teenus, mille käigus konsulteeritakse tellijat tehnilistes küsimustes ning nõustatakse norm- ja õigusaktide valdkonnas. Sõltuvalt objekti otstarbest ja mahust, koosneb ehituslik projekteerimine erinevatest projektiosadest.

Projektiosad, millest võib koosneda ehituslik projekteerimine:

   

  • asendiplaani ja arhitektuurse osa (maastikukujundus ja ehitiste mahuline osa) projekteerimine,

   

  • ehitustarindite (konstruktsioonide) osa projekteerimine,

   

  • kütte- ja ventilatsiooni inseneriosade projekteerimine,

   

  • veevarustuse- ja kanalisatsiooni inseneriosade projekteerimine,

   

  • elektripaigaldiste inseneriosade (nõrk- ja tugevvoolupaigaldised) projekteerimine,

   

  • aga ka sisekujunduse ja muude süsteemide projektiosade projekteerimine.

 
Ka autorijärelevalve võib olla osaks projekteerimisteenusest. Projekteerimine on ehitise idee graafiline ja tekstiline väljendus autorite poolt ning soovi korral ka selle idee projektikohase täitmise kontrollimine autorijärelvalve näol. Projekteerimine peab olema läbi viidud isiku poolt, kellel on olemas seadusjärgne õigus sellist teenust pakkuda.

Ehitusprojekt määratleb krundi planeeringu, kavandatava hoone arhitektuurilahenduse, konstruktsioonid ja tehnosüsteemid. Põhinõuded ehitusprojektile sätestab Ehitusseadus; vaata ka Raamatupidamine