Asukoht

Saada päring

// Aadress

Aadress: Tatari 46, 10134, Tallinn

// Phone

646 1299

// E-post

aik@aik-projekt.ee

Ehitusprojekti ekspertiis

EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS

 
Ehitusprojekti ekspertiis on üks ehitusekspertiisi liike ehitise ekspetiisi kõrval. Ehitusprojekti ekspertiis on kohustuslik, kui tegemist on keskkonnaohtliku projektiga, riigieelarvelise projektiga või suurtemate rahvahulkade kogunemisega seotud ehitiste projektiga. Ehitusprojekti ekspertiis on soovitatav ka siis kui tekib kahtlus ehitusprojekti kvaliteedis. Ehitusprojekti ekspertiis on projektdokumentide vastavuse hindamine ettenähtud nõuetele.
 
Ehitusprojekti ekspertiis kontrollib:
 

  • projekti autorite vastavust ettenähtud nõuetele,

   

  • projektlahenduste vastavust ettenähtud nõuetele ja lähteandmetele,

   

  • valitud tehniliste lahenduste põhjendatust,

   

  • projekteeritud objekti ohutu kasutamise võimalikkust,

   

  • projekti alusel ehitamise võimalikkust.

 
Vaata ka Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord
 
Ehitusprojekti ekspertiis ei saa olla läbiviidud isikute poolt, kes on projekti koostanud või kontrollinud. Ehitusprojekti ekspertiis on teostatav isiku poolt, kellel on vastav tegevusluba. Ehitusprojekti osa või terviku kohta koostatud ekspertarvamuses võib ekspert teha ettepanekuid ehitusprojekti muutmiseks või täiendamiseks.

AIK-Projekt OÜ ehitusprojekti ekspertiis on töötunni hinnaga, milleks on kalkuleeritud praeguse seisuga 40 €/h, hinnale lisandub käibemaks.