Asukoht

Saada päring

// Aadress

Aadress: Tatari 46, 10134, Tallinn

// Phone

646 1299

// E-post

aik@aik-projekt.ee

Ehitise ekspertiis

EHITISE EKSPERTIIS

 
Ehitise ekspertiis on üks ehitusekspertiisi liike ehitusprojekti ekspetiisi kõrval. Ehitise ekspertiis on vajalik kui kavandatakse ehitise laiendamist juurde- või peale-ehitusena, enne rekonstrueerimisprojekti koostamist, enne ehitise soetamist, ehituse ajal tekkinud kahtluste või vaidluste kiiremaks lahendamiseks, peale ehitise valmimist ilmnenud defektide või puudujääkide põhjuste väljaselgitamiseks, aga ka ehituskulude vastavuse kohta tehtud töömahtudele.
 
Ehitise ekspertiisi tegemisel kontrollitakse:
 

    • ehitise kui terviku vastavust nõuetele, aga ka ehitise osade, nagu kande- ja piirdetarindite ning tehnosüsteemide vastavust nõuetele,

     

    • ehitisse paigaldatud materjalide, seadmete ja süsteemide vastavust nõuetele,
    • ehitise vastavust ehitamist lubavatele dokumentidele jms.

 
Vaata ka Ehitise ekspertiisi tegemise kord

Ehitise ekspertiisi saab läbi viia isik, kellel on vastav tegevusluba (registreering majandustegevuse registris). Ekspertarvamuses võib ekspert teha ettepanekuid ehitise muutmiseks või ehitise osa asendamiseks.
 
AIK-Projekt OÜ ehitise ekspertiis on tunnipõhise hinnaga, milleks on kalkuleeritud praeguse seisuga 40 €/h, hinnale lisandub käibemaks.